Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang

De voor- tussen- en naschoolse opvang
 
De Horizon is een brede school met voor- tussen- en naschoolse opvang. Alle opvang wordt verzorgd door KOK Kinderopvang Katwijk. De aanmelding voor de voor- en naschoolse opvang dient u te regelen via KOK Kinderopvang. De tussenschoolse opvang wordt geregeld door de school en in opdracht van de school uitgevoerd door KOK Kinderopvang.               

De pauze tussen de middag om de lunch te gebruiken is voor de onderbouw van 12.00 uur tot 12.45 uur en voor de bovenbouw van 12.30 uur tot 13.15 uur. Na afloop van de lunch gaan de kinderen buiten spelen.

De tussenschoolse opvang wordt begeleid door medewerkers van KOK Kinderopvang. De ouders zorgen zelf voor de lunch van hun kind(eren). De tussenschoolse opvang dient ordelijk en georganiseerd te verlopen. Daartoe is een protocol opgesteld, waaraan iedereen zich heeft te houden. Het protocol tussenschoolse opvang is ook op de website te raadplegen.

De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen €140,- per jaar. U ontvangt hiervoor een nota  aan het begin van het schooljaar. Er bestaat de mogelijkheid om deze nota in twee keer te betalen , namelijk in oktober en in april.Gedurende de tussenschoolse opvang zijn de kinderen verzekerd via de  schoolongevallenverzekering.De leerlingen vallen tijdens de tussenschoolse opvang onder de verantwoordelijkheid van de school.

Voor meer informatie over de voor- tussen- en naschoolse opvang op de Horizon verwijzen wij u naar de schoolgids