Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging

De oudervereniging van de Horizon stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en bestuur in stand te houden en te bevorderen. Alle ouders die een kind op school hebben zijn automatisch lid van de oudervereniging. Een aantal ouders vormt het bestuur van de oudervereniging. De oudervereniging vergadert regelmatig (de tweede maandagavond van de maand). De directie is daarbij altijd aanwezig. De activiteiten van de oudervereniging bestaan o.a. uit:

  • beheer en besteding van de ouderbijdragen;
  • het mee organiseren en begeleiden van allerlei schoolactiviteiten, zoals het werken aan “goede doelen”, Sinterklaas, kerstviering, carnaval, schoolreisjes en diverse andere evenementen.

De bestuursleden van de oudervereniging worden voor een termijn van drie jaar gekozen door de ledenvergadering. Daarna kan deze termijn nog met eenzelfde periode worden verlengd.Het bestuur van de oudervereniging wordt tot de ledenvergadering gevormd door de volgende leden:

voorzitter                      Ellen Guijt 
secretaris                     Danielle van der Burg    
penningmeester          Edwin Amersfoort
tel. 071-4080845                                                   

Het bestuur van de oudervereniging nodigt u van harte uit om op welke wijze dan ook te participeren in de uitvoering en ondersteuning van de activiteiten op de Horizon.

Wie is wie