Stel cookie voorkeur in

Onze samenwerking met KOK kinderopvang

Uw kind is de hele dag welkom op de HORIZON. 
KOK-kinderopvang verzorgt naast de tussenschoolse opvang (TSO) ook de voor- én naschoolse opvang.
 
De Horizon is een brede school met voor- tussen- en naschoolse opvang. Alle opvang wordt verzorgd door KOK Kinderopvang Katwijk. De voorschoolse en buitenschoolse opvang vindt plaats bij BSO De Kleine Horizon, die zich in de school bevindt. Er worden elke dag leuke en uitdagende activiteiten aangeboden, passend bij de leeftijd en interesses van de kinderen. De locatie biedt mogelijkheden om in de drie eigen ruimtes creatief aan de slag te gaan, te sporten in de centrale gymzaal en te spelen in het avontuurlijke groene Buitelbos of op het uitdagende schoolplein. Voor meer informatie of inschrijven kunt u terecht op www.kokkinderopvang.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de klantenservice van KOK kinderopvang via 071 – 4097 535 of info@kokkinderopvang.nl.

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door de school en in opdracht van de school uitgevoerd door KOK Kinderopvang. De pauze tussen de middag voor lunch en het buiten spelen is voor de onderbouw van 12.00 uur tot 12.45 uur en voor de bovenbouw van 12.30 uur tot 13.15 uur. Na afloop van de lunch gaan de kinderen buiten spelen. De tussenschoolse opvang wordt begeleid door pedagogisch medewerkers van KOK Kinderopvang. De ouders zorgen zelf voor de lunch van hun kind(eren). De tussenschoolse opvang dient ordelijk en georganiseerd te verlopen. Daartoe is een protocol opgesteld, waaraan iedereen zich heeft te houden. Het protocol tussenschoolse opvang is ook op de website te raadplegen.

De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen €140,- per jaar. U ontvangt hiervoor een nota  aan het begin van het schooljaar. Er bestaat de mogelijkheid om deze nota in twee keer te betalen , namelijk in oktober en in april. Gedurende de tussenschoolse opvang zijn de kinderen verzekerd via de  schoolongevallenverzekering. De leerlingen vallen tijdens de tussenschoolse opvang onder de verantwoordelijkheid van de school.

Voor meer informatie over de voor- tussen- en naschoolse opvang op de Horizon verwijzen wij u naar de schoolgids

Peuteropvang Peuterwereld

In de school bevindt zich Peuteropvang Peuterwereld van KOK kinderopvang. De peuteropvang is speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma Peuterpraat (VVE). Er wordt hierbij bijvoorbeeld gewerkt in thema’s zoals de jaargetijden, feest, ‘ik’ en vervoer. De peuters worden op deze manier spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuteropvang Peuterwereld is iedere dag geopend. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur, en op woensdag- en vrijdagochtend van 8:30 tot 12:15 uur.

Kijk voor meer informatie of om uw kind in te schrijven op www.kokkinderopvang.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de klantenservice van KOK kinderopvang via 071 – 4097 535 of info@kokkinderopvang.nl.