Stel cookie voorkeur in

MR

De M.R. van de Horizon is een wettelijk geregeld samenwerkingsverband tussen ouders en leerkrachten die uit hun beider achterban worden gekozen. De leden van de MR worden voor drie jaar gekozen. De M.R. houdt zich voornamelijk bezig met de beleidsmatige en organisatorische zaken van de school. De M.R. onderhoudt daartoe contact met het schoolbestuur (Sophia Stichting) en brengt adviezen uit aan het bestuur. In bepaalde gevallen moet het schoolbestuur de instemming van de M.R. hebben om zaken te kunnen vaststellen.

De volgende personen hebben zitting in de M.R.

Namens de leerkrachten:

Marina Laan-Koelewijn

Agnes Bol

Hilda Mafait

Namens de ouders:     

Cindy Loomans

Ivo de Pater

Barry Bongers

 

De M.R.reglementen liggen op school ter inzage. De MR vergadert een aantal keren per jaar en de  vergaderingen zijn openbaar. Wilt u onderwerpen besproken hebben, kunt u contact opnemen met een van de leden.

De MR is ook vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de Sophia Stichting. Hier worden de zaken besproken die voor alle scholen van de Sophia Stichting gelden m.n. op het gebied van personeel, financiën en de bestuurlijke uitwerking van de regelgeving. De MR kiest uit haar leden een afgevaardigde naar de GMR van de Sophia Stichting.

Wie is Wie

Leerkrachten: 

Ouders: