Stel cookie voorkeur in

BSO (buitenschoolse opvang)

KOK Kinderopvang

KOK kinderopvang is een ambitieuze dienstverlenende organisatie en biedt alle mogelijke professionele opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar op 14 verschillende locaties in de gemeente Katwijk. Een hecht team van meer dan 100 enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers staat garant voor individuele en ontwikkelingsgerichte verzorging van de kinderen.

Bij basisschool De Horizon biedt KOK kinderopvang opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Stichting Peuterkring, die in deze locatie de peuterspeelzaal verzorgt voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Wij werken met het Voorschoolse en vroegtijdige Educatie programma Peuterpraat, dit geeft kinderen een goede basis ter voorbereiding op de basisschool.

BSO De Kleine Horizon biedt voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang voor kinderen van 4 jaar tot het einde van de basisschool. De buitenschoolse opvang (BSO) locatie werkt met twee groepen, een groep van 4 t/m 6 jaar en een groep van 7 jaar en ouder. De kinderen hebben de mogelijkheid om, onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers, in de eigen ruimtes creatief aan de slag te gaan en lekker te sporten in een centrale hal. Daarnaast kan er volop gespeeld worden in zowel het avontuurlijke Buitelbos als op het uitdagende nieuwe schoolplein.

In samenwerking met De Horizon verzorgen de pedagogisch medewerkers van KOK kinderopvang ook de tussenschoolse opvang (TSO). Onder toeziend oog van de medewerkers wordt in het klaslokaal geluncht en is er tijd om met elkaar in een ontspannende sfeer te praten, te spelen, puzzelen of een spelletje te doen. De kinderen vanaf groep 4 gaan al iets eerder, onder begeleiding, naar buiten om de nodige energie kwijt te raken en tegelijkertijd in de buitenlucht weer nieuwe energie op te doen.

Voor informatie over de opvang, kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerkers op de groep of u kunt contact opnemen met onze klantenservice via info@kokkinderopvang.nl of 071-4097535