Stel cookie voorkeur in

Schoolgids

Hier kunt u de schoolgids van de Horizon bekijken en downloaden. Deze gids is gemaakt om u te informeren over de gang van zaken op onze school, zowel inhoudelijk als praktisch. Voor nieuwe ouders kan het misschien helpen om een goede schoolkeuze te maken. Via schriftelijke en mondelinge informatie kunnen we u daarbij verder helpen.

Deze schoolgids is voorgelegd aan team, medezeggenschapsraad en bevoegd gezag. 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest.
Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, meld het ons!

Klik HIER voor  de schoolgids voor het jaar 2020-2021

 

Inspectierapport

Hier kunt u ons recente Inspectierapport- bekijken.

Schoolplan

Klik HIER voor het schoolplan 2020-2024