Stel cookie voorkeur in

Schoolgids

Hier kunt u de schoolgids van de Horizon bekijken en downloaden. Deze gids is gemaakt om u te informeren over de gang van zaken op onze school, zowel inhoudelijk als praktisch. Voor nieuwe ouders kan het misschien helpen om een goede schoolkeuze te maken. Via schriftelijke en mondelinge informatie kunnen we u daarbij verder helpen.

Deze schoolgids is voorgelegd aan team, medezeggenschapsraad en bevoegd gezag. 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest.
Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, meld het ons!

Hier vindt u onze schoolgids voor het jaar 2019-2020 (klik hier) 

Inspectierapport

Hier kunt u ons recente Inspectierapport- bekijken.

Schoolplan

Hier kunt u ons Schoolplan-2015-2019 inzien. Op dit moment wordt de het nieuwe schoolplan voorbereid: deze zal vanaf 1 augustis 2020 actief zijn.