Stel cookie voorkeur in

Identiteit

De Horizon is een katholieke school, maar de school staat ook open voor kinderen uit gezinnen met een andere levensovertuiging. Op onze school wordt aan alle leerlingen een catecheseprogramma aangeboden via de methode Trefwoord. Uitgaande van de leeftijd van het kind wordt middels bijbelverhalen en een eigentijdse invulling daarvan getracht het kind een handreiking te geven. Dit gebeurt vaak via een kringgesprek.

Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan het vakgebied geestelijke stromingen, met name in de bovenbouw. Bij dit vakgebied komen de andere wereldgodsdiensten aan de orde.

Willibrordhal

Deze muurschildering is bewaard gebleven

in onze centrale hal.