Stel cookie voorkeur in

Dagje Horizon

Een dagje op de Horizon. Zo zijn onze manieren! 

De kinderen zijn vanaf 08.15 uur van harte welkom op het schoolplein. Er is vanaf dit moment ook toezicht op de speelplaats. De kinderen die naar de voorschoolse opvang gaan, kunnen vanaf 7.30 uur terecht. 's Morgens voor schooltijd wordt er niet gevoetbald in en om de voetbalkooi. Fietsen worden per groep gestald op de toegewezen plek in de fietsenstalling op de speelplaats of voor de school.

Vanaf de eerste bel mogen de kinderen naar binnen en naar de klas. De leerkracht is aanwezig bij het lokaal. In de gang wordt er rustig gelopen en gepraat. Jassen en gymtassen worden aan de kapstok gehangen. De overblijftas wordt op de aangewezen plek neergezet. Ook de hoofddeksels blijven op de gang. In de klas gaan de kinderen op hun eigen plaats zitten en gaan even wat voor zichzelf doen (afspraak met de leerkracht). Meegebrachte versnaperingen (geen snoep e.d.!) worden op het aanrecht gezet. Allerlei frisdranken zijn niet toegestaan.

Om 08.30 uur gaat de tweede bel en dan zijn ook de ouders (in de onderbouw) vertrokken. De les gaat beginnen en dat willen we in alle rust doen. Eventuele mobiele telefoons (voor eigen risico, de school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid) staan uit en zijn bij de leerkracht ingeleverd. Er wordt in school en onder schooltijd dus niet met de eigen telefoons gebeld en gespeeld ( dit geldt ook voor de leerkracht onder lestijd!). Een uitzondering kan in overleg natuurlijk gemaakt worden. Ook voor de fietssleutels heeft de leerkracht een plek (mandje) om deze op te bergen. De les start met een overdenking, stilte of een gebed. Meedoen is niet verplicht maar wel passen de kinderen zich aan de situatie aan.

De kleuters spelen rond 09.30 uur meestal lekker buiten, ook ’s middags nog even. Om 10.15 uur (3 t/m 5) en om 10.30 uur (6 t/m 8) wordt er gepauzeerd. Voorafgaand aan de pauze kan er in de klas iets gedronken en gegeten worden. De leerkracht begeleidt de kinderen bij het naar binnen en buiten gaan. In de gangen wordt er rustig gelopen en gepraat.

Op de speelplaats wordt door de leerkrachten per toerbeurt toezicht gehouden. De schoolpleinregels worden in iedere klas besproken en tijdens alle pauzes gehandhaafd. Uiteraard is er voldoende toezicht gedurende het buitenprogramma en is het speelplein afgesloten.

In de lunchpauze blijven bijna alle kinderen over. De onderbouw (shift 1) luncht vanaf 12.00 uur tot 12.30 uur en gaat aansluitend naar buiten, de bovenbouw (shift 2) luncht vanaf 12.30 uur en gaat daarna naar buiten. De medewerkers van de tussenschoolse opvang (KOK-kinderopvang) coördineren de lunch en houden toezicht. Tijdens de lunchpauze gelden de schoolregels. Er wordt rustig geluncht in een ontspannen sfeer. Kinderen die niet aan het TSO-programma deelnemen kunnen in hun pauze naar huis om te lunchen. Aansluitend aan drie kwartier pauze start het lesprogramma weer voor onder- en bovenbouw.

Om 15.00 uur is de schooldag afgelopen en gaan de kinderen naar huis of naar de buitenschoolse opvang. Vanaf 15.15 uur is het niet meer toegestaan nog op de speelplaats te blijven, omdat er vanaf dit tijdstip geen toezicht meer mogelijk is. Tevens gaan de kinderen van de buitenschoolse opvang gebruik maken van de speelplaats en de medewerkers van de BSO zijn niet verantwoordelijk voor de overige kinderen.  

Contact

Het kan zijn dat er op een schooldag iets is voorgevallen met een leerling. Dan neemt de leerkracht contact op de ouders. Uiteraard kan ook de ouder contact opnemen met de leerkracht als er bepaalde vragen zijn. Dit jaar gaan we als Horizon het programma Schoudercom gebruiken, dat direct contact tussen leerkracht en ouder heel makkelijk maakt. U dient zich hiervoor met uw mailadres aan te melden (zie website).

Katwijk, september 2015