Stel cookie voorkeur in

Groepen

Nieuwe klassenfoto volgt nog... 

BLOGS SCHOUDERCOM

 

In groep 7/8 hebben we te maken met een zogenaamde combinatiegroep. Een aantal dingen doen we met zijn allen, zoals de creatieve vakken, maar ook gesprekken, catechese en verkeer. Veel vakken gaan op het eigen groepsniveau en dan ook nog eens op de persoon afgestemd. Daar is het werken met de tablets van Snappet erg handig voor.

In groep 8 werken we steeds meer toe naar de overgang naar de middelbare school. We leren plannen en krijgen steeds wat meer huiswerk. Naast de basisvakken krijgen de kinderen ook les in mediawijsheid en maken ze kennis met programmeren. Om pestgedrag tegen te gaan en ieder zich fijn te kunnen laten voelen, hebben we de methode Kiva.
Met het verkeersexamen in groep 7 testen we of de kinderen zich kunnen redden in het verkeer. Hiervoor maken ze een toets, om te bekijken of ze alle verkeersregels kennen. Daarna mogen ze laten zien of ze het ook in de praktijk kunnen brengen, door op de fiets een vastgestelde route af te leggen.
Naast deze vaste activiteiten staat er dit jaar nog meer op het programma, zoals het Science Lab van de universiteit Leiden, het schoolreisje en een theaterbezoek. Dat doen we met de klas, dus met groep 7/8. Met groep 8 hebben we nog een bezoek aan Madurodam en de Tweede Kamer op het menu; met groep 7 bezoeken we de toren in Valkenburg.

Rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen doen wij met behulp van Snappet. In groep 7 wordt er op het rekengebied een hoop bijgeleerd. We gaan aan de slag met het cijferend onder elkaar rekenen, breuken, kommagetallen en procenten. Ook het delen van grote getallen, beter bekend als de staartdeling, staat op het programma. In groep 8 wordt deze stof verder uitgebouwd en worden de kinderen klaar gestoomd voor de Cito Eindtoets in april.

Ook het lezen blijft belangrijk in groep 7. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Estafette’, maar ook het vrij-lezen uit goede boeken staat op het programma. We hebben een prachtige schoolbibliotheek, waar zelfs boeken online kunnen worden gereserveerd. Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip waar elke week een actueel onderwerp centraal staat.

Belangrijk in groep 8 in de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Het advies voor het vervolgonderwijs is gebaseerd op de CITO-toetsen van groep 6, 7 en 8 in combinatie met de observaties van de leerkrachten. Daarbij moet u denken aan behaalde cijfers in de klas, de werkhouding, inzet en concentratie. De CITO-eindtoets is in april.

Uiteindelijk wordt de ‘basisschoolloopbaan’ afgesloten met kamp en een afscheidsavond.