Stel cookie voorkeur in

Groep 5

Informatie over de groep

Na de dagopening, waarbij Trefwoord de leidraad is, beginnen we de dag met de rekenles. Sinds vorig jaar werken we in groep 5 met Snappet. Dit doen de kinderen op een tablet. Hierbij worden de rekendoelen van Wereld in Getallen aangehouden maar werkt elke leerling daarnaast op zijn of haar eigen niveau. Zo is elke leerling intensief bezig met de leerstof.

Na het rekenen gaan we met Spelling in Beeld aan de slag. Ook dit vak doen we op de tablet en op ieders eigen niveau.

Na het buitenspelen wordt er voorgelezen of kijken we het jeugdjournaal en de kinderen eten en drinken wat. 

Vervolgens staat Taal in Beeld op het programma. De werkwijze is net als bij spelling. 

Voor technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. De Estafettelopers (sterke lezers) gaan zelfstandig aan het werk. De overige leerlingen werken elke dag aan een ander leesdoel. Om het lezen te verbeteren en het leesplezier te vergroten is er de schoolbibliotheek. Daarnaast gebruiken we Nieuwsbegrip om het begrijpend lezen te oefenen. Nieuwsbegrip werkt met teksten a.d.v. actualiteiten om daarmee de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. 

Twee keer per week krijgen de kinderen schrijfles. Iedere middag is er een zaakvak aan de beurt. Geschiedenis (Brandaan), Aardrijkskunde (Meander) en Natuur en Techniek (Naut) wisselen elkaar elke twee weken af. De verwerking van deze vakken is per blok wisselend. 

Natuurlijk is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor gebruiken wij door de hele school de KIVA-methode. Hierbij is aandacht voor pestpreventie en een veilige groep. 

Één keer per week wordt er Engels en Creatief aangeboden. Voor Engels werken we met de methode Take it Easy. Voor Creatief werken we aan de hand van thema's. De ene keer sluit dit aan op een zaakvak, de andere keer op een periode in het jaar waar op dat moment de aandacht ligt. 

Naast al deze vakken is er ook aandacht voor de verkeersveiligheid. Drie keer per jaar oefenen we het veilig fietsen in het verkeer op het schoolplein. De overige verkeersregels komen tijdens de wekelijkse verkeerslessen aan bod. 

Tot slot krijgen de kinderen één keer per week gymles van een vakleerkracht. 

BLOG SCHOUDERCOM