Stel cookie voorkeur in

Groep 3A

Informatie over de groep

In groep 3 begint het echte leren. Uw kind leert lezen, spellen, rekenen en schrijven. Natuurlijk is er naast deze vakken en het harde werken ook nog genoeg tijd om te spelen. Naast de bovenstaande basisvakken hebben de kinderen twee keer in de week handvaardigheid (tekenen en knutselen), één keer in de week een hele middag gym onder begeleiding van een vakleerkracht, maken we na de kerst een begin met wereldoriëntatie en krijgen zij muziekles. Daarnaast is er drie keer in het jaar een fietsles op het schoolplein en maken we uitstapjes (musea, bibliotheek etc.). We hebben een eigen schoolbibliotheek waar de kinderen 1 keer per week boeken voor in de klas en thuis mogen lenen en ruilen.

In groep 3 wordt individueel of samen gewerkt, maar er is ook vooral aandacht voor de individuele verschillen tussen de kinderen: er is herhalingsstof voor de kinderen die meer uitleg en oefening nodig hebben en verdiepingsstof voor de kinderen die de basisstof hebben begrepen.  De lessen worden aangeboden op drie niveaus. Het belangrijkste doel is dat de kinderen plezier hebben in leren en in school!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder een kleine uitleg over de basisvakken in groep 3.

Lezen en spellen

Wij leren uw kind lezen en spellen aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen (Kim versie). Met deze methode werken we aan de hand van thema's aan de einddoelen van groep 3 op het gebied van lezen en spellen. Aan het eind van groep drie kan uw kind klankzuivere woorden lezen en spellen (van het type mmkm (stip), mkmm (kast) en mmkmm (kwast). Uw kind leest korte woorden met afwijkende spellingpatronen (flat) en meerlettergrepige woorden. Hij of zij maakt gebruik van een breed scala aan woordidentificatietechnieken en herkent woorden steeds meer automatisch. Ook wordt er gewerkt aan tekstbegrip en schrijfvaardigheden (verhaaltjes en gedichtjes schrijven). 

Rekenen 

Uw kind leert ook rekenen. Aan het eind van groep 3 kan hij/zij optellen en aftrekken met getallen tot 20. Er wordt gewerkt aan ruimtelijk inzicht en uw kind kent de getallen tot 100 op de getallenlijn. Ook wordt er een begin gemaakt met klokkijken, geldrekenen en wegen/meten. Hiervoor gebruiken wij de methode 'De Wereld in Getallen 3'. We rekenen op een speelse manier met veel materialen om de sommen voor de kinderen inzichtelijk te maken. Denkt u hierbij aan een rekenrekje, blokjes/fiches en verschillende spelmaterialen. 

Schrijven

Met schrijven wordt ook een begin gemaakt. De lees- en schijfmethode sluiten op elkaar aan. Woorden die een kind leert lezen, leert het ook meteen schrijven. Het is bewezen dat de koppeling van een sterke leesdidactiek aan een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties. We beginnen met het schrijven van losse letters en aan het eind van groep 3 schrijven alle kinderen al aan elkaar! Wij leren de kinderen schrijven met de methode 'Pennenstreken.

BLOG SCHOUDERCOM