Stel cookie voorkeur in

Groep 8

BLOG SCHOUDERCOM

 

Informatie over de groep

We beginnen de dag altijd met bidden (‘Onze Vader”). Hierna volgt de catechesemethode Trefwoord. Op maandagochtend is er vaak in plaats van Trefwoord een kring met (weekend-)verhalen.

Het vak waarmee we starten is rekenen. We werken (bij bijna alle vakken) op drie niveaus: de gemiddelde leerling werkt op basisniveau. De kinderen die wat minder goed zijn in rekenen maken de minimumstof en de betere rekenaars rekenen met het plusboek. Zo worden de kinderen op hun eigen niveau aangesproken en gestimuleerd om verder te komen.

In de ochtend staan ook taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen op het rooster. We zijn trots op onze schoolbibliotheek; online kunnen de kinderen boeken reserveren en op een vaste dag in de week kunnen ze boeken ruilen op school. Op de Horizon is het leesonderwijs erop gericht dat kinderen vloeiend, vlot, met plezier en begrip lezen in een gevarieerde, motiverende en inspirerende omgeving.

Op de middagen worden de vakken natuur/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis gegeven en komen ook de expressievakken aan bod. Daarnaast is er ook nog Engels, schrijven, verkeer, medialessen, lessen relaties en seksualiteit  en gym. Vanaf februari volgen de kinderen EHBO-lessen. Eind van het schooljaar vindt het EHBO theorie- en praktijkexamen plaats.

Belangrijk in groep 8 in de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Het advies voor het vervolgonderwijs is gebaseerd op de CITO-toetsen van groep 6, 7 en 8 in combinatie met de observaties van de leerkrachten. Daarbij moet u denken aan behaalde cijfers in de klas, de werkhouding, inzet en concentratie. De CITO-eindtoets is in april.

Uiteindelijk wordt de ‘basisschoolloopbaan’ afgesloten met kamp en een afscheidsavond.