Stel cookie voorkeur in

Groep 7

BLOG SCHOUDERCOM

 

In groep 7 werken we steeds meer toe naar de overgang naar de middelbare school. We leren plannen en krijgen steeds wat meer huiswerk. Naast de basisvakken krijgen de kinderen ook les in mediawijsheid en maken ze kennis met programmeren. Om pestgedrag tegen te gaan en ieder zich fijn te kunnen laten voelen, hebben we de methode Kiva.
Met het verkeersexamen testen we of de kinderen zich kunnen redden in het verkeer. Hiervoor maken ze een toets, om te bekijken of ze alle verkeersregels kennen. Daarna mogen ze laten zien of ze het ook in de praktijk kunnen brengen, door op de fiets een vastgestelde route af te leggen.
Naast deze vaste activiteiten staat er dit jaar nog meer op het programma, zoals het bezoeken van musea, het schoolreisje en een theaterbezoek..  

Rekenen
Rekenen doen wij in groep 7 aan de hand van de methode ‘De wereld in getallen’, hierbij wordt er op drie niveaus gewerkt. In dit jaar wordt er op het rekengebied een hoop bijgeleerd. We gaan aan de slag met het cijferend onder elkaar rekenen, breuken, kommagetallen en procenten. Ook het delen van grote getallen, beter bekend als de staartdeling, staat op het programma.

Taal/lezen/spelling
Voor taal en spelling gebruiken wij de methode ‘Taal op Maat’ en ‘Spelling op maat’. Deze methodes sluiten qua werkwijze goed op elkaar aan. We werken dit jaar o.a. veel aan woordenschat, zinsontleding en woordbenoeming. Ook zijn aan het einde van dit schooljaar alle spellingsregels aangeboden.
Ook het lezen blijft belangrijk in groep 7. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Estafette’, maar ook het vrij-lezen uit goede boeken staat op het programma. We hebben een prachtige schoolbibliotheek waar zelfs boeken online kunnen worden gereserveerd. Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip waar elke week een actueel onderwerp centraal staat.