Stel cookie voorkeur in

Groep 6-7

BLOG SCHOUDERCOM

 

In groep 5 beginnen we de dag met bidden, hierna volgt de catechesemethode Trefwoord. Op maandagochtend mogen de kinderen iets vertellen over het weekend.

In de ochtend wordt er altijd gerekend, waarbij we minimaal op drie niveaus werken: minimum, basis en plus. Wanneer de basis en plus leerlingen zelfstandig aan het werk zijn krijgen de kinderen op het minimum niveau verlengde instructie. Alle kinderen worden gestimuleerd om naar een hoger niveau te komen, ieder naar zijn/haar eigen kunnen.

Verder staan ook taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen op het rooster. Op de Horizon is het leesonderwijs erop gericht dat kinderen vloeiend, vlot, met plezier en begrip lezen in een gevarieerde, motiverende en inspirerende omgeving. Wij zijn dan ook trots op onze schoolbibliotheek; online kunnen de kinderen boeken reserveren en op een vaste dag in de week kunnen ze boeken ruilen op school.

Wij streven er naar dat kinderen eind groep 5 vloeiend en vlot kunnen lezen. Herhaald lezen bevorderd de vloeiendheid. Er is sprake van vloeiend lezen als de lezer een tekst zonder haperingen en met een goede intonatie afstemt op de inhoud van de tekst die hij leest.
Dit is belangrijk omdat vlot lezen de brug is tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Vlot lezen is een voorwaarde om de leerlingen zelfstandig hun woordenschat te laten uitbreiden. De omvang van de woordenschat is weer cruciaal voor het verloop van het begrijpend lezen en het leren van de leerling.

Op de middagen worden de vakken natuur/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis gegeven en komen ook de expressievakken aan bod.
Daarnaast is er ook nog Engels, schrijven, verkeer, Kanjertraining, medialessen, lessen relaties en seksualiteit, gym en bezoeken we meerdere musea.

Belangrijk is dat de kinderen met plezier naar school gaan, elkaar helpen en van elkaar leren. Kinderen kunnen zelf goed aangeven wat zij nodig hebben om tot leren te komen, voor de leerkracht belangrijk om hier goed naar te luisteren.